Alleen vrouwen op het voorblad! verlengd tot 17 oktober 2021

Gratis
Om het bestaansrecht van het ex libris als gebruiksobject terug in ere te herstellen heeft Graphia vzw, in samenwerking met het SteM, er voor gekozen om (net als in 2020) de vrouwen ook dit jaar een open doekje te geven, zij het in hun hoedanigheid als lezeres en als opdrachtgevers voor die pareltjes in het bijzonder. Al onze vrouwelijke leden uit de ‘Lage Landen’ werden uitgenodigd om ons ... Uitgebreide informatie
Om het bestaansrecht van het ex libris als gebruiksobject terug in ere te herstellen heeft Graphia vzw, in samenwerking met het SteM, er voor gekozen om (net als in 2020) de vrouwen ook dit jaar een open doekje te geven, zij het in hun hoedanigheid als lezeres en als opdrachtgevers voor die pareltjes in het bijzonder.
Al onze vrouwelijke leden uit de ‘Lage Landen’ werden uitgenodigd om ons hun favorietenlijstje toe te zenden van de boekmerken die zij door de jaren heen op hun naam hebben laten ontwerpen. Om beschadigingen en verliezen te vermijden bij de verzendingen, hebben wij al die voorkeuren uit mijn persoonlijke ex-libriscollectie geselecteerd. Die verzameling groeide met de jaren uit tot een geheel van omzeggens 13.000 stuks. Meteen ook een gunstige ‘voedingsbodem’ om dit beeldrijk initiatief in een aanschouwelijk kijkstuk om te zetten. Met een 35-tal kaders en 260 prenten, kunnen wij de bezoekers met een grote diversiteit aan kunstenaars, thema’s en stijlen laten kennis maken. Maar terzelfder tijd geven ook de opdrachtgeefsters zichzelf bloot met hun selectie, maar niet het minst ook met de door hen uitverkoren onderwerpen en uitbeeldingen.
Als voorzitter en curator waardeer ik niet alleen de medewerking van al deze vrouwen aan deze tentoonstelling, maar vooral ook hun initiatief als enthousiaste opdrachtgevers van deze specifieke vorm van kleingrafiek. Met hun gepersonaliseerde ex libris op het voorblad treden voornoemde vrouwen op deze tentoonstelling ook prominent op het voorplan. Laat u verleiden door dit oogstrelend schouwspel en bezoek de expo op eigen houtje of met uw bubbel, maar aarzel zeker niet om nog eens terug te keren.
Jack van Peer
Reservatie verplicht via www.museasintniklaas.be.
Gratis toegang.

Afin d'assurer la survie des ex-libris en tant qu'objet d'usage, Graphia vzw, en collaboration avec le musée SteM, a choisi de donner aux femmes une 'toile ouverte' cette année, comme en 2020, mais cette fois en leur qualité en tant que lectrices et clientes de ces joyaux.
Toutes nos membres féminines des 'Pays-Bas' ont été invitées à nous envoyer leur liste de favoris des marques de livres qu'elles ont conçues en leur nom au fil des années. Pour éviter les dommages et les pertes lors de l'expédition, nous avons sélectionné toutes ces préférences dans ma collection personnelle d'ex-libris. Cette collection s'est agrandie au fil des années pour devenir une collection d'environ 13 000 pièces. C'est aussi un 'terreau' propice pour transformer cette initiative en une pièce maîtresse visuelle au musée. Avec 35 cadres et 260 imprimés, nous pouvons faire découvrir aux visiteurs une grande diversité d'artistes, de thèmes et de styles. Mais au même temps, les commissaires s'exposent également avec leur sélection, mais pas des moindres avec les sujets et les portraits qu'elles ont choisis.
À la fois en tant que président et commissaire, j'apprécie non seulement la coopération enthousiaste de toutes ces femmes dans cette exposition, mais surtout leur initiative en tant que mécènes enthousiastes de cette forme spécifique de petit graphisme. Avec leurs ex-libris personnalisés , les femmes elle-mêmes figurent également prominent dans cette exposition. Laissez-vous séduire par ce spectacle époustouflant et visitez l'exposition seul ou avec votre bulle, mais n'hésitez pas à revenir.
Jack van Peer

Bron: UiTinVlaanderen.be

SteM Sint-Niklaas - afdeling SteM Zwijgershoek
Zwijgershoek 14, 9100 Sint-Niklaas
Van 14 maart 2021 tot 17 oktober 2021
Grafiek
gratis Basistarief: 0,00 €; museumpassmusées: 0,00 €
reservatiemusea@sint-niklaas.be
Fax: 03 778 34 50