De mooiste atlas van de wereld - De Atlas Maior van Blaeu - VERLENGD TOT 27 JUNI

De mooiste, de duurste, de grootste: alle superlatieven gelden voor de Atlas Maior die Johan Blaeu in 1662 op de markt bracht. In 11 lijvige boekdelen met maar liefst 594 handgekleurde kaarten en meer dan 3.000 bladzijden tekst bundelt Blaeu de geografische kennis van zijn tijd. Deze ‘Google Maps’ van de 17de eeuw was de duurste uitgave die toen over de toonbank ging. Dat was niet anders in ... Uitgebreide informatie
De mooiste, de duurste, de grootste: alle superlatieven gelden voor de Atlas Maior die Johan Blaeu in 1662 op de markt bracht. In 11 lijvige boekdelen met maar liefst 594 handgekleurde kaarten en meer dan 3.000 bladzijden tekst bundelt Blaeu de geografische kennis van zijn tijd. Deze ‘Google Maps’ van de 17de eeuw was de duurste uitgave die toen over de toonbank ging. Dat was niet anders in 2018, toen The Phoebus Foundation op een Brusselse veiling voor een fors bedrag een unieke, uitstekend bewaarde Latijnse editie kocht. De Atlas Maior vormt de basis voor de later uitgegeven Atlas Blaeu - Van der Hem. Deze atlas werd in 2003 opgenomen op de Werelderfgoedlijst voor documenten van de UNESCO.
Voor het eerst worden de 11 delen van de veelbesproken aanwinst in zijn geheel gepresenteerd aan het publiek. In de tentoonstelling ontrafelt een handige kijkwijzer de informatie die de geografen zo mooi in kaart hebben gebracht. Als bezoeker kan je zelf op ontdekkingstocht in de digitale atlas op aanraakschermen. We leggen interessante verbanden met kaarten en atlassen van Gerard Mercator, Petrus Kaerius, Abraham Ortelius en Henricus Hondius uit de vaste collectie van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (KOKW). Korte interviews met specialisten illustreren diverse thema’s zoals:
o De bronnen voor het maken van kaarten
o Het werkproces van A tot Z en de daarvoor gebruikte technieken
o Het veranderende wereldbeeld in de 17de eeuw
o Het commerciële potentieel van nieuw ontdekte gebieden in kaart gebracht

De expo sluit af met een boeiende documentaire over de Atlas Blaeu- Van der Hem.
Een project van het SteM Sint-Niklaas in samenwerking met The Phoebus Foundation en de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas.
Info: www.museasintniklaas.be

Le plus beau, le plus cher, le plus grand: tous les superlatifs s'appliquent à l'Atlas Maior que Johan Blaeu commercialisa en 1662. En 11 volumes volumineux avec pas moins de 594 cartes colorées à la main et plus de 3000 pages de texte, Blaeu rassemble les connaissances géographiques de son temps. Cette «Google Maps» du 17ème siècle était l'édition la plus chère vendue à l'époque. Ce n'était pas différent en 2018, lorsque la Fondation Phoebus a acheté une édition latine unique et parfaitement conservée lors d'une vente aux enchères à Bruxelles pour une somme substantielle. L'Atlas Maior forme la base de l'Atlas Blaeu - Van der Hem publié plus tard. Cet atlas a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial des documents de l'UNESCO en 2003.
Pour la première fois, les 11 volets de l'acquisition très discutée sont présentés au public dans leur intégralité. Dans l'exposition, un guide de visualisation pratique dévoile les informations que les géographes ont si joliment cartographiées. En tant que visiteur, vous pouvez explorer vous-même l'atlas numérique sur des écrans tactiles. Nous établissons des liens intéressants avec les cartes et les atlas de Gerard Mercator, Petrus Kaerius, Abraham Ortelius et Henricus Hondius de la collection permanente du Cercle archéologique royal du Land van Waas (KOKW). De courts entretiens avec des spécialistes illustrent différents thèmes tels que:
o Les ressources pour faire des cartes
o Le processus de travail de A à Z et les techniques utilisées pour cela
o La vision du monde changeante au 17e siècle
o Cartographié le potentiel commercial des zones nouvellement découvertes

L'exposition se termine par un documentaire fascinant sur l'Atlas Blaeu-Van der Hem.
Un projet de la SteM Sint-Niklaas en collaboration avec la Fondation Phoebus et le Cercle Archéologique Royal du Land van Waas.
Infos: www.museasintniklaas.be

Bron: UiTinVlaanderen.be

SteM Sint-Niklaas - afdeling Mercatormuseum
Zamanstraat 49D, 9100 Sint-Niklaas
Van 7 februari 2021 tot 27 juni 2021
Wetenschap
€ 5.0 Basistarief: 5,00 €; Groepen vanaf 16 personen: 3,75 €; scholen buiten Sint-Niklaas: 3,50 €; verzorgingsinstellingen buiten Sint-Niklaas: 2,50 €; kansenpashouders, jongeren tussen 12 en 18 jaar: 2,50 €; verzorgingsinstellingen van Sint-Niklaas, MuseumPASS, museumkaart, lerarenkaart, European Disability Card, kinderen tot en met 12 jaar, begeleiders mensen met een beperking, zondag tussen 11 en 13 uur, scholen van Sint-Niklaas: 0,00 €
reservatiemusea@sint-niklaas.be
Fax: 03 778 34 50
reservatiemusea@sint-niklaas.be
www.museasintniklaas.be
Telefoon: 03 778 34 50