Missie à la carte. Missionarissen en cartografie.

Gratis
Als missionaris uitgezonden worden, betekende onderweg zijn, reizen naar verre oorden en zich begeven op onbekend terrein, vaak letterlijk. Door hun missiewerk bouwden missionarissen heel wat kennis op over de streken waar zij actief waren. Naargelang de behoefte, hun eigen interesse en in de mate dat zij hiervoor een (rudimentaire) vorming hadden genoten, waagden zij zich ook het in kaart ... Uitgebreide informatie
Als missionaris uitgezonden worden, betekende onderweg zijn, reizen naar verre oorden en zich begeven op onbekend terrein, vaak letterlijk. Door hun missiewerk bouwden missionarissen heel wat kennis op over de streken waar zij actief waren. Naargelang de behoefte, hun eigen interesse en in de mate dat zij hiervoor een (rudimentaire) vorming hadden genoten, waagden zij zich ook het in kaart brengen van hun bevindingen. Het archiefonderzoek naar de authentieke productie van kaarten door missionarissen leverde heel wat materiaal op. In deze tentoonstelling tonen wij handschriftelijke en gedrukte kaarten uit alle continenten en uit de archieven van diverse religieuze congregaties.
Werkten mee aan deze tentoonstelling: curator dr. Dirk Van Overmeire, Bibliotheca Wasiana, KADOC en KU Leuven, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika Tervuren, Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, Universiteitsbibliotheek Gent, diverse religieuze congregaties en privépersonen.
Dinsdag-vrijdag
Van 13.30 tot 17 uur
Zaterdag van 13 tot 17 uur
Zondag van 11 tot 17 uur

Agenda
Zondag 17 november
14.30u Rondleiding in de tentoonstelling
Ben je er graag bij? Reserveer voor 14 november via telefoon 03 778 34 50 ( kantooruren ) of via email reservatiemusea@sint-niklaas.be

Toegang: 5 EUR / 2,50 EUR met korting
Gratis: kinderen tot en met 12 jaar, houders museumkaart, MuseumPASS, lerarenkaart
Gratis toegang op zondag van 11 tot 13 uur

Être diffusé comme missionnaire signifait être en mouvement, voyageant vers des lieux lointains et se trouver sur un territoire inexploré (souvent littéralement). Par leurs missions ils s' internalisaient beaucoup de connaissances sur les zones où ils étaient actifs. Selon les besoins, leur propre intérêt et dans la mesure qu’ils avaient bénéficié d’une formation (rudimentaire), ils se mettaient aussi à la cartographie . La recherche d’archives à la production authentique des cartes par les missionnaires fournissait beaucoup d'information sur la carthographie. Dans cette exposition, nous montrons des manuscrits et des cartes imprimées de tous les continents et provenant des archives de diverses congrégations religieuses. Ont participé à cette exposition : curator Dr Dirk Viljoen, Bibliotheca Wasiana, KADOC et KU Leuven, Musée Royal d’Afrique centrale de Tervuren, cercle antiquaire Royal du terrain van Waas, bibliothèque de l’Université de Gand, divers les congrégations religieuses et les particuliers. Mardi au vendredi de 13 h 30 à 17 h, le samedi de 13 à 17 heures dimanche de 11 à 17:00 l’ordre du jour dimanche 17 novembre 14:30 visite guidée de l’exposition sont vous aimez ? Faites une réservation avant le 14 novembre par téléphone 03 778 34 50 (heures de bureau) ou par courriel reservatiemusea@sint-niklaas.be. Prix d'accès : 5 euros/2,50 euros avec remise. Gratuite : enfants jusqu'à 12 ans, carte de détenteurs de musée, PASS musées, accès libre de carte de l’enseignant et le dimanche de 11 jusqu'à 13 heures

Bron: UiTinVlaanderen.be

Stedelijke musea Sint-Niklaas - afdeling Mercatormuseum
Zamanstraat 49, 9100 Sint-Niklaas
Van za 21 september 2019 13:30 tot zo 15 december 2019 17:00
Geschiedenis
gratis Basistarief: 0,00 €; kortinghouders: 2,50 €; museumPASS, museumkaarthouders, kinderen tot en met 12 jaar, zondag tussen 11 en 13 uur: 0,00 €; museumpassmusées: 0,00 €
stedelijkemusea@sint-niklaas.be
Fax: 03 778 34 50