Missie à la carte - missionarissen en cartografie

Toegang: 6 EUR / 3 EUR met korting Gratis: kinderen tot en met 12 jaar, houders museumkaart, MuseumPASS, lerarenkaart Gratis toegang op zondag van 11 tot 13 uur Als missionaris uitgezonden worden betekende onderweg zijn, reizen naar verre oorden en zich begeven op onbekend terrein, vaak letterlijk. Door hun missiewerk bouwden missionarissen heel wat kennis op over de streken waar zij actief ... Uitgebreide informatie
Toegang: 6 EUR / 3 EUR met korting
Gratis: kinderen tot en met 12 jaar, houders museumkaart, MuseumPASS, lerarenkaart
Gratis toegang op zondag van 11 tot 13 uur
Als missionaris uitgezonden worden betekende onderweg zijn, reizen naar verre oorden en zich begeven op onbekend terrein, vaak letterlijk. Door hun missiewerk bouwden missionarissen heel wat kennis op over de streken waar zij actief waren. Naargelang de behoefte, hun eigen interesse en in de mate dat zij hiervoor een (rudimentaire) vorming hadden genoten, waagden zij zich ook aan opmetingen en in kaart brengen.
Het archiefonderzoek naar de authentieke productie van kaarten door missionarissen leverde heel wat materiaal op. In deze tentoonstelling tonen wij handschriftelijke en gedrukte kaarten uit alle continenten en uit de archieven van diverse religieuze congregaties.
Werkten mee aan deze tentoonstelling: curator dr. Dirk Van Overmeire, Bibliotheca Wasiana, KADOC en KU Leuven, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika Tervuren, Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, Universiteitsbibliotheek Gent, diverse religieuze congregaties en privé personen.

Agenda
Zondag 17 november
14.30u Rondleiding in de tentoonstelling
Ben je er graag bij? Reserveer voor 14 november via telefoon 03 778 34 50 ( kantooruren ) of via email reservatiemusea@sint-niklaas.be

Etre missionnaire signifiait mouvement, voyager à des endroits éloignés et s'aventurer dans l'inconnu terrain, souvent littéralement. Leurs missionnaires ont construit beaucoup de connaissances sur les domaines dans lesquels ils opèrent. En fonction des besoins, de leurs propres intérêts et dans la mesure où ils bénéficiaient auparavant d'une formation (rudimentaire), ils ont également aventurés faire l'arpentage et de la cartographie. La recherche d'archives sur la production originale de cartes par des missionnaires a fait beaucoup de matériel. Dans cette exposition, nous montrons des cartes manuscrites et imprimées de tous les continents et des archives de diverses congrégations religieuses. Contribuants à ce commissaire de l'exposition/ Dr. Dirk Van Overmeire, Bibliotheca Wasiana, KADOC et KULeuven, Musée royal de l'Afrique centrale à Tervuren, Cercle royal archéologique des Waas, Université de Gand, plusieurs congrégations religieuses et des particuliers ..
Agenda: Dimanche 17 Novembre à 14h30: Visite guidée de l'exposition. Réservez avant le 14 Novembre par téléphone 03 778 34 50 (heures de bureau) ou par courriel: reservatiemusea@sint-niklaas.be

Bron: UiTinVlaanderen.be

Stedelijke musea Sint-Niklaas - afdeling Mercatormuseum
Zamanstraat 49, 9100 Sint-Niklaas
Van 22 september 2019 tot 15 december 2019
Geschiedenis
€ 6.0 Basistarief: 6,00 €; kortinghouders: 3,00 €; Museumkaarthouders, MuseumPASS, kinderen tot en met 12 jaar: 0,00 €; museumpassmusées: 0,00 €
reservatiemusea@sint-niklaas.be
Fax: 03778 34 50
reservatiemusea@sint-niklaas.be
Telefoon: 03778 34 50